Quantec kao sustav instrumentalne biokumunikacije 16. svibnja 2010. g. osvojio je nagradu:

ZLATNA MEDALJA za najbolju inovaciju u području razvoja zdravstva

Ova nagrada je dodijeljena je povodom 2. "Međunarodnog autorskog sajma inovacija" na poluotoku Krim. Žiri su sačinjavali znanstvenici iz Ruskih i Ukrajinskih sveučilišta, ministara i privatnih instituta.

Nagradu dodjeljuju:
Profesor dr. med. BA Astafev
Ruska Akademija prirodnih znanosti,
Profesor dr. psych. SZ Masolva
Predsjednik Akademije Noospherian; znanost i obrazovanje
Dr. Phil. WB Ivanov
Akademija Noospherian; znanost i obrazovanje

 

Instrumentalna biokomunikacija je razmjena informacija između živih organizama i računalnog programa. Taj fenomen koristi Quantec sistem i pomoću diode sa bijelim šumom uspostavlja komunikaciju na daljinu sa osobnim bio poljem.

Dioda sa bijelim šumom je generator, koji skenira bio polje sa fotografije i numerira ga u određenu vibraciju. Djelovanje diode sa bijelim šumom u interakciji sa sviješću, potvrđeno je u istraživanjima univerziteta Princeton.

Biopolja prožimaju i okružuju svako živo biće. To su dinamična polja energije koja u sebi nose obrasce rasta i razvoja. Za prijenosi informacija između bio polja i računalnog programa služi nam fotonski zapis. Fotografija kao fotonski zapis sadrži određenu količinu fotona. Po principu kvantne fizike kada razbijemo foton na dva dijela nastaju fotoni blizanci. Jedan je foton i dalje prisutan na bio polju, dok je njegov blizanac pohranjen na digitalnoj fotografiji. Fotoni blizanci uvijek su u kontaktu, bez obzira na udaljenost.